INFORMACJA DLA RODZICÓW O OPŁACIE ZA WYŻYWIENIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW

O OPŁACIE ZA WYŻYWIENIE

Opłatę należy uiszczać u intendentki bądź na konto w banku RBS Lututów o/Galewice numer konta:

41 9256 0004 5504 6851 2000 0010

Termin płatności za wyżywienie do 15 bieżącego miesiąca.

Za daty wpłaty przyjmuje się datę wpływu na konto. Do wpłat po wskazanym terminie będą doliczane odsetki. Przy braku wpłaty będą wysyłane upomnienia i naliczane dodatkowe koszty.

Należy pamiętać aby w tytule podać:

- imię i nazwisko

- kwota za wyżywienie

- kwota za odsetki

Informacje o wysokości opłat można uzyskać od dnia 4 każdego miesiąca.

Godziny przyjęć intendentki: poniedziałek i piątek:

7.10-8.45 oraz 13.00-14.30

INFORMACJA DLA RODZICÓW

O PŁATNOŚCIACH ZA GODZINY PONAD PODSTAWĘ 

PROGRAMOWĄ

Za każdą godzinę pobytu ponad podstawę programową rodzice są zobowiązani do

wpłaty 1 zł.

Opłatę należy uiszczać u intendentki bądź na konto w banku RBS Lututów o/Galewice numer konta:

41 9256 0004 5504 6851 2000 0010

Termin płatności do 10 następnego miesiąca.

Za daty wpłaty przyjmuje się datę wpływu na konto. Do wpłat po wskazanym terminie będą doliczane odsetki. Przy braku wpłaty będą wysyłane upomnienia i naliczane dodatkowe koszty.

Należy pamiętać aby w tytule podać:

- imię i nazwisko

- kwota za opłatę stałą

- kwota za odsetki

Informacje o wysokości opłat można uzyskać od dnia 4 każdego miesiąca.

Godziny przyjęć intendentki: poniedziałek i piątek:

7.10-8.45 oraz 13.00-14.30

 

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl