Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach informuje, że dnia 19.04.2022 r. do publicznej wiadomości na drzwiach wejściowych do szkoły i do przedszkola zostają umieszczone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023 do Gminnego Przedszkola w Galewicach i do Szkoły Podstawowej w Galewicach. Rodziców kandydatów zakwalifikowanych prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia w terminie od 19 do 29 kwietnia b. r. Druk oświadczenia dostępny w sekretariacie Zespołu.

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl