Zapraszamy do naszego przedszkola.

Drodzy Rodzice!
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać w dniach od 7 do 31 marca 2022r. w sekretariacie szkoły.
Prosimy o uważne wypełnienie wniosku i dołączenie wszystkich wymaganych oświadczeń potwierdzających spełnienie wybranych kryteriów.???? Niedołączenie odpowiednich dokumentów będzie skutkowało nieprzyznaniem kandydatowi punktów przypisanych do kryterium.☝️ Zasady rekrutacji i niezbędne dokumenty dostępne na stronie przedszkola http://www.przedszkole-galewice.pl/.../rekrutacja-2020
Zapraszamy????

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl