Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok 2022/2023

Informacja

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Wójta Gminy Galewice w sprawie określenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Galewice.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok 2022/2023

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl