Innowacja pedagogiczna "Zasady w przedszkolu i w domu - wsparcie rodziców w procesie wychowania"

"Zasady w przedszkolu i w domu-wsparcie rodziców w procesie wychowania”- to innowacja pedagogiczna realizowana w roku szkolnym 2021/2022 autorstwa Beaty Wesołowskiej i Karoliny Motyl.
????Adresatami innowacji są dzieci z grup przedszkolnych, rodzice oraz nauczyciele. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dydaktycznych, zabaw, uroczystości przedszkolnych, czytania literatury, spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów, spacerów, wycieczek.
????Głównym celem innowacji jest:
-świadome i celowe wprowadzenie dzieci w świat wartości, zasad, norm społecznych oraz ich przestrzeganie ; ujednolicenie systemów wychowawczych na linii przedszkole – dom; wsparcie rodziców w przebiegu prawidłowego procesu wychowawczego dzieci.????‍????‍????‍????

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl