Komunikat komisji rekrutacyjnej

OGŁOSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Dziś, tj. 19.04.2021r., zostają podane do publicznej wiadomości wyniki I etapu postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Galewicach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2021/2022 są umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku przedszkola od strony ul. M. Konopnickiej. Jednocześnie dzieci niezakwalifikowane zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia w dniach od 20 do 30 kwietnia 2021r. pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Nie złożenie takiego potwierdzenia w stosownym terminie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów przyjętych.

7 maja 2021r. w budynku przedszkola zostanie upubliczniona przez komisję rekrutacyjną zweryfikowana lista kandydatów przyjętych oraz lista kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

Oświadczenie woli rodziców

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl