Szkoły i przedszkola nadal pracuja zdalnie

Szkoły i przedszkola nadal pracują zdalnie - przedłuzenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia. 

Informacja ws. kontynuacji czasowego zawieszenia działalności stacjonarnej przedszkola do dn. 18.04.2021 r. z możliwością przedłużenia

1. Informujemy, że do 18 kwietnia 2021 r. działalność stacjonarna Gminnego Przedszkola w Galewicach zostaje czasowo zawieszona z możliwością przedłużenia.

2. Zajęcia wychowania przedszkolnego będą prowadzone w formie zdalnej na funkcjonujących grupach Messenger na dotychczasowych zasadach.

3. Wychowawczynie poszczególnych grup przedszkolnych na początku każdego tygodnia przesyłają propozycje zadań do realizacji z dzieckiem. Nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców i dzieci w formie on-line od poniedziałku do piątku w godzinach realizacji podstawy programowej, tj. od 8.30 do 13.30.

4. Szczegółowe zasady pracy poszczególnych grup przedszkolnych przekazują rodzicom wychowawcy.

5. Nauczyciele pracują z budynku Zespołu w wyznaczonych salach.

6. Dyrektor i wicedyrektor monitorują pracę poszczególnych oddziałów zdalnie, są członkami grup przedszkolnych na Messenger i FB.

7. Organizuje się opiekę w przedszkolu na pisemny wniosek rodziców dla dzieci personelu medycznego i służb mundurowych w godzinach wykonywania przez nich obowiązków zawodowych nie dłużej niż normalny czas pracy przedszkola (od 6.30 do 15.30).

8. Przypominamy o możliwości skorzystania przez rodziców z zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach.

Link poniżej:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fedukacja-i-nauka%2Fszkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie--przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia%3Ffbclid%3DIwAR2v458jBmDe5xoAH9Ja4zNzSa4v-WrIB87Y6ozvT_Twgdv-XwcUevMhUz8&h=AT1zXiVGP3vV4VlPoZgDaQrV1kDaydlPvU5lXAD4qoowK5sZEchKJUG4kUAnAGC3KjMI-W65A_1ujFgfYEFNhxvjQnIUYbxbc-o0iw9ME5JuzbpgvjzKU2pD232o1bVUGQQN4w

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl