Komunikat ws. czasowego zawieszenia działalności przedszkola od dn. 27.03.2021 r do 09.04.2021 r

Komunikat

ws. czasowego zawieszenia działalności przedszkola

od dn. 27.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

 

  1. Informujemy, że od dnia 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach zostaje czasowo zawieszona.

  2. Zajęcia wychowania przedszkolnego będą prowadzone w formie zdalnej na funkcjonujących grupach Messenger.

  3. Wychowawczynie poszczególnych grup przedszkolnych na początku każdego tygodnia przesyłają propozycje zadań do realizacji z dzieckiem.

  4. Szczegółowe zasady pracy poszczególnych grup przedszkolnych przekazują rodzicom wychowawcy.

  5. Nauczyciele pracują z budynku zespołu w wyznaczonych salach.

  6. Organizuje się opiekę w przedszkolu na pisemny wniosek rodziców dla dzieci personelu medycznego i służb mundurowych w godzinach wykonywania przez nich obowiązków zawodowych nie dłużej niż normalny czas pracy przedszkola (od 6.30 do 15.30).

  7. Przypominamy o możliwości skorzystania przez rodziców z zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach.

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl