Podziękowania

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach serdecznie dziękuje

Państwu

Magdalenie i Krystianowi Wdowik

oraz

Kindze i Piotrowi Dębskim

za sfinansowanie i zakup serii książek do realizacji innowacji pedagogicznej Zmierz uczucia!
Innowacja autorstwa Joanny Kaczmarczyk i Agaty Winkowskiej prowadzona jest cyklicznie
od listopada do maja w grupach dzieci 6-letnich. Jej celem jest wspieranie rozwoju społeczno-
emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i zapoznanie ze światem ludzkich emocji
poprzez warsztaty czytelnicze z Inspektorem Krokodylem w roli głównej. Jeden z punktów
innowacji zakładał doposażenie przedszkolnego kącika czytelniczego w pozycje książkowe
mówiące o uczuciach i sposobach radzenia sobie z nimi.
Dzięki Państwa hojności udało nam się zrealizować zamierzone cele. Jesteśmy
przekonani, ze Państwa dar będzie często i chętnie wykorzystywany w praktyce i przyczyni
się do otwarcia serc i umysłów wielu pokoleń naszych przedszkolaków.
Dziękujemy

 

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl