Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice,
pomimo licznych zawirowań i niepokojów związanych z rozpoczęciem funkcjonowania
Gminnego Przedszkola w Galewicach, dzięki wspólnemu wysiłkowi pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola i wsparciu ze strony Urzędu Gminy, z
radością informujemy, iż od dnia 2 września b. r. zajęcia edukacyjne i opiekuńczo-
wychowawcze we wszystkich grupach przedszkolnych zostają uruchomione. W okresie
adaptacyjnym rodzice dzieci 3 i 4 – letnich mogą wejść do przestrzeni wspólnej w budynku
zajmowanym przez przedszkole (szatnie) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (m. in.
obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczka, odległość od innych osób minimum
1,5 m). Dzieci, które uczęszczały już do przedszkola są przekazywane przez rodzica pomocy
nauczyciela przy wejściu do budynku. Pomoc nauczyciela udziela dziecku pomocy w
rozebraniu odzieży wierzchniej i dotarciu do odpowiedniej sali. Ze względów bezpieczeństwa
dzieci z grup 6 – latków oraz 3-4 – latków wchodzą wejściem od strony parkingu
wewnętrznego (niebieskie drzwi, widok od strony ul. Szkolnej). Dzieci z grup: 3 – latków, 4 –
latków i 5 – latków wchodzą wejściem od ulicy M. Konopnickiej. Wszelkie deklaracje,
upoważnienia i wnioski można pobrać ze strony internetowej przedszkola oraz u pani
intendentki.
Wszystkim Przedszkolakom życzymy radosnego pobytu w przedszkolu.
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl