Podziękowania

PODZIĘKOWANIA!

Każdą czynność wykonuje się po raz pierwszy i po raz ostatni. Życie tak jest stworzone. Dyrektorem się bywa, był taki mój czas.
Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła..

Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu z osobna, za cokolwiek, co się stało naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale zapisze się w pamięci.

Drogim współpracownikom-koleżankom i koledze dziękuję za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą - bo miłość do PRZEDSZKOLA.
Wy przecież towarzyszyliście mi w codziennej pracy i najbardziej mnie wspieraliście. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszego przedszkola,.... dobry wizerunek! Serdecznie wszystkim dziękuję.

Rodzicom z całego serca dziękuję za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych dzieci! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy przedszkola, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców z przedszkolem..
Podziękowania kieruję wszystkim Radom Rodziców.

Przedszkole przynależy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję władzom samorządowym naszej gminy, dziękuję poprzednim władzom z którymi współpracowałam jako dyrektor placówki, radnym kolejnych kadencji, pracownikom urzędu, za zrozumienie potrzeb i specyfiki przedszkola, za udzielanie pomocnych wskazówek, za wiarę w marzenie o coraz to lepszej polskiej edukacji .

Jednocześnie dziękuję wszystkim firmom, przedsiębiorcom, ludziom „dobrej woli" za dotychczasową współpracę, znakomite relacje, a przede wszystkim za okazaną życzliwość oraz przyjazną atmosferę w naszych kontaktach zawodowych.

Mam też nadzieję na jej kontynuowanie w nowych realiach

Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie". Zawsze jeszcze można coś sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia. Warto zachować w sercu dobre wspomnienia!!!

„Wdzięczność jest pamięcią serca"

Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność.
DZIĘKUJĘ
Beata Wesołowska

 

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl