Podziękowanie dla rodziców

      Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach składają serdeczne podziękowania Rodzicom za wykazaną inicjatywę i wysiłek włożony w renowację placu zabaw przy boisku ,,ORLIK”.
      Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Magdaleny Krasoń – inicjatorki działań, Agaty Wróbel, Anity Terpis, Niny Macury, Marcina Kubisia i Pawła Krasonia.
 
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Galewicach
Beata Kołodziejczyk

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl