Informacja o rozpoczęciu roku w przedszkolu

Drodzy Rodzice,


Przedszkole zostanie oficjalnie uruchomione z dniem 1 września 2020 r. Informacje organizacyjne zostały Państwu przekazane na stronie internetowej przedszkola. O formie rozpoczęcia roku szkolnego w przedszkolu oraz o przyporządkowaniu dziecka do konkretnej grupy powiadomią Państwa wychowawcy telefonicznie lub przez Messenger.


Deklaracje dotyczące pobytu godzinowego dziecka oraz oświadczenia dotyczące dzieci nowoprzyjętych będzie można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w wersji papierowej u intendentki.


O ewentualnych zmianach zostaną Państwo powiadomieni. Proszę śledzić stronę internetową przedszkola.

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl