Informacja dla Rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice, przedszkole jest miejscem pobytu Waszego dziecka. Dziękujemy Wam za zaufanie i powierzenie własnych dzieci naszej placówce. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie, ponieważ funkcjonujemy w warunkach pandemii. W związku z tym jesteśmy zobligowani dostosować warunki pracy do obowiązujących wytycznych MEN, GIS i MZ oraz istniejących możliwości lokalowych. Tym bardziej zależy nam, aby dzieci jak najszybciej zaadaptowały się do nowej sytuacji i czuły się bezpiecznie. Jednak tylko dzięki dostosowaniu się przez Państwa do ustalonych reguł funkcjonowania placówki będzie możliwe zagwarantowanie bezpieczeństwa Waszym dzieciom i pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.Liczymy na życzliwą współpracę.

 

W związku z panującą pandemią COVID-19 warunki wejścia osób dorosłych na teren Zespołu Szkolno- Przedszkolnego zostały ściśle określone w Regulaminie. (Regulamin) Rodzice i inne osoby dorosłe są proszone o bezwzględne stosowanie się do przyjętych w Regulaminie procedur.

 

1. Sposób przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

• Dzieci z grup 3, 4 i 5 letniej wchodzą do przedszkola głównym wejściem przy ul. M. Konopnickiej, natomiast dzieci z grup 3-4, i 6 letnich wchodzą wejściem bocznym od ul. Szkolnej (niebieskie drzwi).
Schodzenie się dzieci do 8:30 (po 8:30 wejście dziecka na teren przedszkola tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym powiadomieniu wychowawcy).
• Dzieci przyprowadzane są do drzwi przez rodzica/opiekuna, a następnie odbierane są przez pracownika przedszkola.
Wyjątek stanowią dzieci z grup 3 – 4 – letnich uczęszczające do przedszkola po raz pierwszy – wówczas, do dnia 30 września 2020r. – rodzic/opiekun wprowadza dziecko do przedsionka, skąd odbiera je pracownik przedszkola.
• Dzieci odbierane sąprzy głównych drzwiach.
• Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe – bez żadnych oznak choroby tj. kaszlu, kataru, gorączki itp.)
• W razie oznak choroby nauczyciel powiadamia rodzica/opiekuna, który ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.

 

2. Organizacja pracy oddziałów w przedszkolu

 

• grupa dzieci 3 letnich od 6.30-16.00 – wychowawca mgr Urszula Mielczarek
• grupa dzieci 3-4 letnich od 8.30-13.30 – wychowawca mgr Beata Wesołowska
• grupa dzieci 4-letnich od 8:00-13:30 – wychowawca mgr Karolina Motyl
• grupa dzieci 5-letnich od 7:30-15:00 – wychowawca mgr Ilona Cieśla, nauczyciel wspomagający – mgr Angelika Mieszała
• grupa dzieci 6- letnich od 8.30-14.00 - wychowawca mgr J. Kaczmarczyk
• grupa dzieci 6- letnich od 8:00-14:00 - wychowawca mgr A.Winkowska
• Pomoce nauczyciela: Nina Macura, Teresa Duś, Katarzyna Kadłubek

 

• Dziecko, które będzie w przedszkolu powyżej 5 godzin obowiązkowej podstawy programowej przebywa w grupach łączonych (ranek i popołudnie).

 

3. Wyżywienie – zgodne z jadłospisem dekadowym zamieszczonym na stronie internetowej przedszkola.

 

Przedszkole wydaje 3 posiłki:
• śniadanie – godz. 9:00
• obiad – godz. 12:00
• podwieczorek – godz. 13:15

 

• płatności dokonujemy u p. Edyty Jeziernej– intendentki
• koszt dzienny wyżywienia – 6 zł. 50 gr.
• opłata stała miesięcznie wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej
• 6-latki nie ponoszą opłaty stałej za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej podstawy programowej
• wyżywienie płatne do dnia15 bieżącego miesiąca
• opłata stała płatne w dniach do 10 następnego miesiąca
• po przekroczeniu terminu zostaną naliczone odsetki

 

4. Wyprawka przedszkolna – zakupu dokonują nauczycielki we wrześniu (proponowana składka -200 zł na rok szkolny, płatna jednorazowo do 11 września 2020 r.). Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 każde dziecko będzie miało swoje indywidualne przybory plastyczne.

 

5. Wyposażenie dziecka:
• w materiałowym i podpisanym woreczku ubrania na zmianę w sytuacjach awaryjnych
• obuwie zmienne tekstylne na białych spodach gumowych (podpisane w środku)
• 1 mydło antybakteryjne w dozowniku
• 2 teczki papierowe na prace plastyczne
• chusteczki higieniczne (w pudełku) – 1 raz w miesiącu

 

6. Kontakt z nauczycielami

 

• Kontakt z nauczycielem będzie odbywał się poprzez aplikację Messenger w godzinach 8.00-16.00. Nauczyciel wszystkie ważne kwestie dotyczące dziecka zgłasza rodzicowi/opiekunowi na bieżąco.
• W sprawach indywidualnych rodzic/opiekun ma możliwość telefonicznego kontaktu z nauczycielem.

 

7. Dodatkowe informacje

 

Obowiązkowo prosimy zapoznać się z Regulaminem Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach od 1 września 2020r., zamieszczonym na stronie internetowej przedszkola.

 

• Do przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek i plecaków.
• Na czas trwania pandemii dzieci nie będą szczotkować zębów.

 

• W kolejnych dniach prosimy śledzić na bieżąco stronę internetową (http://przedszkole-galewice.pl).

 

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl