Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców/ opłata stała/

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w miesiącu kwietniu wstrzymujemy się z naliczaniem przypisu za wyżywienie za miesiąc kwiecień, do uregulowania pozostają godziny poza podstawę programową 1zł/1h/ za miesiąc marzec/. Płatności te należy dokonywać internetowo na konto przedszkola.

W związku z powyższym proszę rodziców o kontakt telefoniczny z intendentem przedszkola p. Edytą Jezierną Tel. 605 489 249, w celu otrzymania informacji o wysokości opłat.

Płatności należy dokonywać we wskazanym terminie do 10 kwietnia 2020 roku. Jeśli ktoś z państwa posiada konto w innym banku niż Bank Spółdzielczy, wówczas termin wpłaty przypada 3 dni wcześniej do 7 kwietnia 2020 roku.

Dokonując wpłaty proszę w tytule wpisać: imię i nazwisko rodzica, adres rodzica, godziny za marzec (kwota).

Nie należy dokonywać wpłat wyższych kwot niż wyliczona przez intendenta. Bardzo proszę o przestrzeganie terminu wpłaty oraz jego wysokości.

W/w informacja dotycząca opłaty stałej nie obowiązuje rodziców dzieci 6-letnich.

                                                                                               Beata Wesołowska- dyrektor przedszkola

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl