Komunikat w sprawie zamknięcia placówek oświatowych

Komunikat w sprawie placówek oświatowych!

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Placówki oświatowe zostaną definitywnie zamknięte od 16 marca b.r. na okres 14 dni. W dniach 12 i 13 marca będą się odbywały jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci dla których nie można zapewnić opieki w miejscu zamieszkania przez opiekunów. Zalecamy jednak nie posyłanie dzieci do placówek już od dnia 12 marca 2020 r. Ponadto wszelkie zajęcie pozalekcyjne jak i zajęcia, które odbywają się w Domach Kultury zastają zawieszone do odwołania.

Rodzicu:

- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły czy Urząd Gminy.

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl